FASÁDY

Šaty dělají člověka se říká. My však víme, že dům pro změnu dělá fasáda. Fasády domů totiž nejsou jen jakýmsi ozdobným, svrchním pláštěm stavby, ale jedná se přímo o funkční prvek a jednu z nejdůležitějších části stavby. Fasáda má totiž nejen estetickou funkci, ale zároveň plní funkci ochrannou před povětrnostními vlivy, izolační a termoregulační. Dobře zvolená a provedená fasáda v kombinaci s ostatními prostředky, zajistí všechny tyto funkce v ucelené a plně funkční rovnováze tak, aby nebyla omezujícím nebo nejslabším článkem stavby. Z funkčního hlediska je nutno zajistit prodyšnost pláště stavby a její odvětrávání, ale zároveň je nutno u fasády zajistit dobré termoizolační vlastnosti, které ve výsledku určí celkový klimatický komfort. V dnešní době si technickými prostředky umíme tepelnou pohodu uvnitř stavby zajistit. Místnosti umíme relativně dobře a účinně chladit, ale i vytápět.
 

Ovšem každá legrace něco stojí. A právě fasáda je jedna z podstatných částí domů, která ve výsledku bude také určovat kolik nás takový komfort bude stát. Zvolíme-li některé prvky neodborně a neuváženě, bude stavbu nákladné vytopit, naopak v létě bude těžké udržet v obytných částech domu příznivé klima v průběhu slunného dne aniž bychom si museli pomáhat trpěným vlhkem, které je nežádoucí. Nepodceňujte fasádu a svěřte ji do rukou zkušených odborníků, kteří mají k dyspozici nejnovější poznatky, materiály a technologie. Ušetřit vám dokážeme hned dvakrát.